Välkommen till soulful woman AWAKENING

 Soulful Woman 

She who walks the Path of Love

She is a Sacred, Humble & Embodied Woman


Vi kommer till en viss vändpunkt under resan, när Womben vaknar till liv och kommer ihåg att den är född till djup njutning och kärlek, att substansen av livet självt är kärlek. Vår känslomässiga och själsliga nakenhet är vacker när den avslöjar våra skuggor – vår sårbarhet, våra misstag, vårt röriga deltagande i detta underbara liv – så är allt en del av den gudomliga planen – vår öppning till kärlek och liv.

Soulful Woman erbjuder dig ett flertal olika program, tempelkvällar, kvinnorcirklar, kurser, ceremonier, meditationer, aktiveringar och energiöverföringar som hjälper dig att förkroppsliga Dig som den själsfulla Kvinna Du ÄR. I djupet av vår själ, vår womb, vår kropp och vårt hjärta finner vi den renaste kärleken, den djupaste passionen och den mjukaste ödmjukheten. I kontakt med vår djupaste längtan vet vi att vi är här för att tillsammans föda den nya världen. Vi vet att vi är här för något "större" som är bortom vår kontroll. Genom Soulful Woman kommer du i kontakt med din innersta längtan, och får stöd och hjälp att leva den. Det är en själsresa genom mörker och "false beliefs", genom djupa sår, illusioner och fragmenterade själsdelar. Det är en resa hem till din "rena själ", till kärlek, till "remembering", till renhet, till osuldsfullhet, till tillit, till surrender och till sanning.

Varmt Välkommen!
Camilla med White Rose Tempelsystrar

Aktuellt

Shaktitempelkväll - Ditt Feminina Flöde - 18 november - Höör

Välkommen, kära syster, till denna tempelkväll! Vi har i 9 månader rest djupare in i våra feminina mysterier, vår livmoder, vårt hjärta och vår själ. Att djupare få kontakt med oss själva och vår själs djupate längtan. En resa att känna och komma ihåg vem vi är, vad som är vår heliga längtan och att öppna upp för förening inom oss. Det har varit, och är fortfarande, en resa att lysa på alla våra delar som ännu inte är kärlek och de som är kärlek. Att låta dem få komma fram och älskas. Som avslutning på denna magiska resa vill vi bjuda in er till en kväll i firande, glädje, nyfikenhet och mjukhet. Vi vill skapa ett space för oss att mötas och öppna våra wombs och våra hjärtan.  Vi  kommer utforska vår livskraft, vår shakti i olika övningar och dans. Vi kommer också att öppna upp för djupare möte syster till syster. Läs mer!

Soulful Woman - 3 månader - start 21 november - on line

Välkommen till en 3-månader lång resa in i din feminina essens, in i din livmoder och ditt heliga hjärta. Under denna resa kommer vi väcka och aktivera vår feminina kraft. Vårt ursprung och vår urkraft som sitter djupt inne i vår livmoder. Vi ändrar vår gravitationspunkt till vår feminina krona - vår womb. Vi ser hur vår energi och vår feminina kraft sitter fast, både på en personlig, astral och kollektiv nivå och vi leder oss själva tillbaka till vårt ursprung.

Vi utforskar vår inre ursprungliga oskuldsfulla essens och vi helar blockeringar, trauman och sår djupt inne i vår livmoder. Vi öppnar upp för tacksamhet i våra liv som öppnar våra hjärtan till det gudomliga, till kärleken och till vår själ. Vi känner med tacksamhet att det finns en väg  vi kan vandra som leder oss till ett helt och fullt öppet hjärta och vår heliga sexualitet. Vi sår frön till den nya tiden och vår feminina storhet. Läs mer!
 

Sacred Womb - 21 dagar - start 1 december - on line

Varmt välkommen till denna resa in i din feminina skönhet, in i din womb. Långt inom dig finns en röst, en röst redo att börja tala. En röst som du känner, men som länge varit glömd. Sacred Womb, Sacred Earth, Sacred Sisterhood återknyter dig till din womb, till din essens till din gudomliga feminina kärna. Womben är generator till din sexuella och kreativa potential, till din sensualitet, till din kraft att föda (barn, projekt, liv mm) och att manifestera. Det är en kraftfull och transformerande resa som kommer föra med sig djupa förändringar i dig, om du väljer det. Under 21 dagar kommer vi alla vara sammanlänkade i en cirkel.  Vi kommer göra morgon- och kvälls övningar med fokus på kärlek, kraft och visdom. Vi kommer också göra olika övningar för att rena, läka och hela vår womb och väcka vår feminina kraft. Läs mer!
 

The White Rose of the North - Spiral 2/3 - the Yellow Rose - Love & Wisdom - 21 december

En spiral för alla som tidigare rest igenom den första spiralen av White Rose eller Kärlekens & Womb Prästinnans Väg. En spiral där alla reser tillsammans , i en cirkel, reser djupare in i wombens mysterier. Oavsett om du kommer från den första, andra eller tredje spiralen, oavsett om du är i början av din resa eller en av de "nya" lärarna i White Rose, reser du/ni tillsammans i samma cirkel. Vi är alla Ett. Vi har mycket att lära av varandra.

Den Gula Rosen är en själsresa att öppna för kärlek & visdom, vår multidimensionella Jag, att lära surrender, att leva och verka i kärlekens tjänst, att leva utifrån längtan istället för rädsla och kontroll, utforska våra unika puzzelbitar - vårt själssyfte och våra själsgåvor, höja våra frekvenser, aktivera och integrera vårt högsta jag, aktivera vårt DNA, kommunicera djupare med hjälpare, aktivera kvinnans 13 heliga portaler, djupare förankring av den feminina energin, djupare helande för mer förkroppsligad gudomlig kärlek och feminin visdom. Det är en djup wombresa in i djupare förankring av din Womb i Gaia, djupare förkroppsligande av det heligt feminina på jorden, en resa in i den 4/5 dimensionen bortom Matrix's värld av kamp och kontroll. För mer information!

The White Rose of the North - Spiral 4 - Silver Rose - "Teacher Training" - 21 december

The Silver Rose - från "elev till lärare" är White Rose´s nya Teacher Training. För att vara del av denna tröning behöver du verklgen vara villig att vandra Kärlekens Väg, ha länkat ur rädslomedvetenheten, eller vara på god väg. Du behlöver vara inne i en kärekssfär där du guidas av din starkaste längtan, där du vandrar trots dina rädslor, där du "surrender" varje dag och känner Guds och Gaias Kärlek vibrera inom dig.

Det mest smärtsamma helandet är över och att leva och verka i tjänst är det som vägleder. I ödmjukhet öppnar du upp för total "alignment" till Guds vilja. Ett samskapande med Gud utifrån dina heliga löften. Du VET att du är här för att verka i Kärlekens tjänst och är REDO och VILLIG att följa vart du än vägleds. För dig som är Kallad! För mer info.

Soulful Union Within - 21 dagar - start januari/februari - on-line

Soulful Union Within är en resa in i din inre heliga maskulina energi, en resa in i din heliga feminina energi, en dans mellan dem båda och slutligen en inre förening av dem och de förlorade delarna av oss själva. Denna resa leder till en fördjupad relation med dig själv och i dina andra relationer. Det är en resa från separation till helhet. Vår inre maskulina och vår inre feminina energi har blivit separerade i vår värld vilket gör att våra sanna känslor och vårt sanna jag är separerade från oss själva. När vi öppnar upp för denna resa kommer vi att aktivera, öppna och utforska vår inre feminina och vår inre maskulina energi och relationen dem emellan, vi kommer låta dem "gifta" sig med varandra. Det är en resa genom dualitet till enhet. Välkomna bröder och systrar! Läs mer!
 

Soulful Man - 3 månader - startar februari/m,ars - on-line

Välkomna alla män som vill resa djupt in i sin själsfulla man.

Mer information kommer inom kort.

Fär mer information!

The White Rose of the North - Spiral 1 - 9 månader - startar februari/mars 2018

Välkommen syster till denna magiska resa, den första spiralen i the White Rose of the North. The White Rose of the North är en lära och visdom i Norr som sedan länge varit försvunnen. Nu är tiden redo för den att återuppstå och förkrppsligas. Det är en lära om kärlek och helig sexualitet som baseras på den trefaldiga flamman; visdom, kärlek och kraft. The White Rose of the North är en visdom som öppnar upp för och leder oss in i det nya kärleksmedvetandet - Unity Consciousness. Denna spiral är en resa in i ett förkroppsligande av den feminina energin och att förkroppsliga den heligt feminina på jorden igen, en resa hem till Gud i hennes många ansikten. Det är en själsresa in i kärlek, sanning och oskuldsfullhet. Den Vita Rosen är en träning och en resa för dig som känner dig kallad, som vet att du kommit hit till jorden nu för att förkroppsliga det heligt feminina och vara med och bidra till det enorma skifte som sker på Gaia just nu samt att leva och verka i Kärlekens Tjänst. Vita Rosens lära och visdom har sina rötter i "Ancient Mothers of the World" och är en del av "Sisterhood of the Rose". För mer information!